Novinky - oznamy

8. nedeľa cez rok, 3.3.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 3. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 4. 3. 18:00  
Utorok, 5. 5. 18:00  
Streda, 6. 5. 17:00, 18:30 Popolcová streda
Štvrtok, 7. 5. 18:00  + adorácia s
príhovornou modlitbou
Piatok, 8. 3. 18:00  
Sobota, 9. 3. 18:30  
Nedeľa, 10. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme Skupinu č. 8: Mártoňová, Papajová, Šmihovská Upratujeme v pondelok a v piatok. Úmysly sv. omší nájdete vo výveske.

V týždni je Popolcová streda – začína sa pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst od 18. do 60. roku, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri sv. omšiach sa všetci poznačíme popolom na znak pokánia (17:00 a 18:30).

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v piatok 17:30 a v nedeľu 15:00.

Vo štvrtok o 9:30 v Bytčici sa stretnú žilinskí kňazi na rekolekcii.

Vo štvrtok bude moderovaná adorácia do 19:20. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme, zároveň sa môžete porozprávať s kresťanským koučom.

Pozývame vás prijať služby lektora čítania pri sv. omši a prinášania obetných darov, či upratovania kostola. Zapíšte sa, prosím, do zoznamu vzadu na stolíku. Ďakujeme.

Rodičia, na stole slova nájdete 4. diel filmu Humanum: Skrytá sladkosť. Sila manželstva uprostred ťažkostí.

Na stolíku pri východe si môžete zobrať text o duchovnom čítaní (6.) a ruženci (7.). Zároveň si môžete zakúpiť si knihu Neodporuj šťastiu (5€), ktorá príbehovým spôsobom opisuje našich 7 pilieroch katolíckého  života. Kto nemá pri sebe hotovosť, zoberte si knihu, peniaze prinesiete neskôr.

Začíname systematickejšie pomáhať chudobnejším rodinám. Prvý krok: Pokladnička pre chudobných. Príspevky do zelenej pokladničky pri sakristii budú rozdelené chudobným počas nasledujúceho týždňa. Kňazom môžete navrhnúť, ktoré rodiny by potrebovali pomoc.

V sobotu od 8:00 do 10:00 vás pozývame na brigádu. Upratovanie, výmena svietidiel vo výške, rôzne udržbárske práce.

Sväté omše budú slúžené na tento úmysel
3. 3 NE R
8:00
Za ružencové bratstvo
  D
10.00
+ Jozef
  V
18:30
Za farnosť Žilina Hájik
4. PO V
18:00
+Pavol, +Antónia, +Ján
5. UT V
18:00
Za Božie požehnanie lásky   manželov Modrochovičovcov
6. ST 17:00 +Pavol
7. ŠT V
18:00
Zdravie a Božie požehnanie       r. Zastkovej
8. PI V
18:00
+Mirka
9. SO V
18:30
+Viliam
10. NE R
8:00
+Ondrej, +Edita
    D
10.00
Za zdravie a Božie požehnanie ctiteľov sv. Filomény
    V
18:30
Za naplnenie spoločenstva SMS Duchom Svätým