Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa, 10.3.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 10. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta
Pondelok, 11. 3. 18:00  
Utorok, 12. 3. 18:00  
Streda, 13. 3. 7:00  
Štvrtok, 14. 3. 18:00  + adorácia s príhovornou
modlitbou
Piatok, 15. 3. 18:00  
Sobota, 16. 3. 18:30  
Nedeľa, 17. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme Skupinu č. 9:  r. Bugáňová, Kopčová, Huljaková a Káňová. Upratujeme v pondelok a v piatok. Úmysly sv. omší nájdete vo výveske.

Ďakujeme za včerajšiu brigádu, Pán Boh odplať za vaše dobré skutky.

Dnes je zbierka na charitu. Svoj dar môžete vložiť do pokladničky pri východe. Za Vaše milodary v mene Katolíckej charity Pán Boh odplať.

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Modlime za starších. Na budúcu nedeľu pozývame modliť sa krížovú cestu členov ružencových spoločenstiev.

Krížová cesta počas pôstu býva aj v piatok 17:20.

Dnes v nedeľu o 16:30 vo fare je rodinné spoločenstvo. Privítame každého.

Vo štvrtok omša, adorácia, modlitba príhovoru, spovedanie, rozhovor s kresťanským koučom do 20:30.

Birmovanci pokračujú v príprave na birmovku v piatok. 18:00 omša, 18:45 stretnutie v pastoračnom centre.

Kto príjme službu lektora čítania pri sv. omši, prinášania obetných darov, či upratovania kostola, nech sa zapíšte do zoznamu na stolíku. Ďakujeme.

Rodičia, na stole slova nájdete 5. diel filmu Humanum: Výzva a nádej pre novú generáciu.

Rodičia, pri východe nájdete stôl s nápadmi ako prežiť pôst so svojimi deťmi.

Budúcu sobotu v pastoračnom centre naši mladí organizujú stolnotenisový turnaj. Zapíšte sa do zoznamu.

Budúcu nedeľu pozývame všetkých členov ružencových spoločenstiev na duchovnú obnovu. Začíname o 15:00 (krížová cesta, korunka, posedenie)

10. marec – 17. marec
Sväté omše budú slúžené na tento úmysel
10. 3 NE R
8:00
+Ondrej, +Edita
  D
10.00
Za zdravie a Božie požehnanie ctiteľov sv. Filomény
  V
18:30
Za naplnenie spoločenstva SMS Duchom Svätým
11. PO V
18:00
Za zdr. a Božie požehnanie pre Ivetu
12. UT V
18:00
Za zdr. a Božie požehnanie pre Michala
13. ST 7:00 Za duše v očisci
14. ŠT V
18:00
+ Vladislav
15. PI V
18:00
+ Adam,  + Anna
16. SO V
18:30
+ Jozef, + Tibor, + Mária, + Anton
17. NE R
8:00
+ Ladislav a + Lacko
    D
10.00
Za zdr. a Božie požehnanie pre Teréziu
    V
18:30
Za zdr. a Božie požehnanie pre rodinu Melovcov