Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa, 24.3.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 24. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta
Pondelok, 25. 3. 18:00 Zvestovanie Pána, sviatok
Utorok, 26. 3. 18:00  
Streda, 27. 3. 7:00  
Štvrtok, 28. 3. 18:00  + adorá´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 29. 3. 18:00 + birmovanci a mládež
Sobota, 30. 3. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie
Nedeľa, 31. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme Skupinu č. 11: r. Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Upratujeme  v pondelok a v piatok. Úmysly sv. omší nájdete vo výveske.
Ďakujeme za upratovanie okolia kostola a kaplnky v sobotu.

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Modlia sa ju muži. Prosíme, aby sa krížovú cestu na budúcu nedeľu modlili deti.

Dnes o 16:30 vás pozývame do rodinného spoločenstva (stretnutie manželov). Opatrovanie deti zabezpečené.

Vo štvrtok bude adorácia, modlitba príhovoru, spovedanie, rozhovor s kresťanským koučom do 20:30.

Birmovanci pokračujú v príprave na birmovku v piatok. 18:00 „mládežnická“ omša, 18:45 stretnutie v pastoračnom centre.

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie začínajú v sobotu od 12:30.

Stretnutie prípravy na PSP bude v pondelok a v utorok, 1. a 2. apríla.

Informácie o cirkvi v Žiline si môžete prečítať vo výveske.

V pondelok bude sviatok Zvestovania Pána, zároveň Deň počatého života. Ochranu počatého života si môžete pripomenúť nosením bielej stužky. Stužku nájdete na stole pri východe z kostola.
Pri východe si môžete zakúpiť za 8 € veľkonočného baránčeka ako podporu na budovanie pútnického miesta Bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej na Uhom.