Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 7.4.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 7. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta žien a matiek
Pondelok, 8. 4. 18:00  
Utorok, 9. 4. 18:00  
Streda, 10.4. 7:00  
Štvrtok, 11. 4. 18:00  + adora´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 12. 4. okolo 18:00 + birmovanci a mládež
Sobota, 13. 4. 18:30  
Nedeľa, 14. 4. 8:00, 10:00, 18:30 Krížová cesta mládeže

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 13: r.  Marcová, Zikešová, Kulihová, Gaburová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Modlia sa ju ženy a matky. Na stolíku za lavicami je zoznam modliacich sa a text krížovej cesty. Prosíme zapojte sa do krížovej cesty.

Stretnutie prípravy na PSP bude v pondelok a v utorok, 8. a 9. apríla o 18:45 v pastoračnom centre.

Vo štvrtok bude adorácia, modlitba príhovoru, spovedanie, rozhovor s kresťanským koučom do 20:30.

Birmovanci pokračujú v príprave na birmovku v piatok. 18:00 omša s mládežou, 18:45 stretnutie v pastoračnom centre.

Informačný list o bohoslužbách počas Veľkej noci nájdete pri východe z kostola.

Informácie o cirkvi v Žiline si môžete prečítať vo výveske.

Na stolíku za lavicami nájdete prihlášky na Hájicky prímeský denný letný tábor :))  Prihlášky sa odovzdávajú iba po druhej nedeľnej omši do rúk Michaely Tumovej do 5. 5. 2019.

Dnes je  zbierka na náš kostol. Ak chcete prispieť ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe z kostola. Pán Boh odplať!

Veľká noc 2019
Poriadok bohoslužieb a spovedania

15. 4. Pondelok: 7:00! - Ranná sv. omša 
Spovedanie pred Veľkou nocou na Hájiku:
10:00 – 11:30 (6 kňazov) a 16:00 – 18:30 (15 kňazov)
Spovedanie chorých na požiadanie.

16. 4. Utorok: 7:00! Ranná omša
Spovedanie na Vlčincoch 9:00 – 11:30, 15:00 – 20:00

17. 4. Streda: 18:00!  Sv. omša + spovedanie od 16:00

18. 4. Zelený štvrtok Pánovej večere: 18:00
do 20:30 Hodinka “S Ježišom v Getsemany”

19. 4. Veľký piatok:
8:00 Ranné chvály + posvätné čítanie
8:30 Krížová cesta smerom na Hradisko (za každého počasia)
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
17:00 - 8:00 hod. Celonočná poklona pri Božom hrobe 20:00

7. apríl – 14. apríl
Kostol Božieho milosrdenstva – Žilina Hájik
Sväté omše budú slúžené na tento úmysel

7. 4. NE R
8:00
Za ružencové bratstvo
  D
10.00
Za uzdravenie syna Andreja
  V
18:30
Za naplnenie Duchom svätým pre spoločenstvo SMS
8. PO V
18:00
Za uzdravenie a oslobodenie rodiny
9. UT V
18:00
Za duše v očisci
10. ST 7:00 Za pomoc pri prijímacích skúškach syna
11. ŠT V
18:00
Za zdravie Martiny
12. PI V
18:00
+ Marta
13. SO V
18:30
+ František a + Katarína
14. NE R
8:00
+ Jana
    D
10.00
+ Štefan + Oľga
    V
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Marcovú