Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa, 21.4.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 21. 4. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 22. 4. 8:00, 10:00 Večerná nebude
Utorok, 23. 4. 18:00  
Streda, 24. 4. 7:00  
Štvrtok, 25. 4. 18:00
Piatok, 26. 4. 18:00  
Sobota, 27. 4. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 28. 4. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 15: r.  Mrázová, Trizuljaková, babíková, Mrázová. Upratujeme v utorok a v sobotu.
Dnes i zajtra v našich kostoloch prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 18:45 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva. Na sv. omši o 10:00 bude kazateľom bude Slavomír Trnka.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a …)

Osobný vinš posielajú bývalí správcovia farnosti: Martin, Pavol a Slavomír.

Do konca prvého veľkonočného týždňa máte možnosť sa ešte zapojiť do spoločnej pôstnej reflexie, ktorú pripravila Žilinská diecéza, a to cez webovú stránku diecézy. Spracované odpovede budú k dispozícii v časopise Naša Žilinská diecéza ako aj na webovej stránke našej diecézy. Ďakujeme za vašu angažovanosť a všetky dobré podnety.