Novinky - oznamy

3. veľkonočná nedeľa, 5.5.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 6. 5. 18:00 PSP
Utorok, 7. 5. 18:00 Kouči
Streda, 8. 5. 7:00 Výlet
Štvrtok, 9. 5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 10. 5. 15:30
18:00
Sobáš
Birmovanci
Sobota, 11. 5. 18:30  
Nedeľa, 12. 5. 8:00, 10:00, 18:30 Krsty 10:00
Nedeľa dobrého pastiera

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu     č. 17: r.  Dolinayová, Masarcová, Mintálová.  Upratujeme v pondelok         a v piatok.

V pondelok pokračuje stretnutie v rámci prípravy na prijímanie eucharistie – PSP o 18:45 v pastoračnom centre.

V utorok stretnutie žilinských kresťanských koučov od 18:00.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme. Modlime sa po celý týždeň za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na kňazské semináre. Deň otvorených dverí v nitrianskom seminári bude v sobotu. Viď plagát.

V piatok od 18:00 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Sviatosť manželstva v piatok 10. 5. 2019 o 15:30 chcú prijať Matej Bukovinský zo Strečna a Natália Suchánková zo Žiliny (Mateja Bela).

Sviatosť manželstva v sobotu 18. 5. 2019 o 15:00 chcú prijať Stanislav Tomašov z Lysice a Dominika Maceášová zo Žiliny.

V nedeľu budú o 10:00 krsty. Predkrstové stretnutie v sobotu o 17:00 v kostole.

V sobtu 18:5: bude púť na Butkov. Viď plagát.

V nedeľu 19. 5. sa uskutoční koncert spevokolu z Rajca v našom kostole o 16:30, srdečne pozývame.

Farský športový deň. Viď plagát. Vstupenky v sakristii. Ples UPC viď plagát.

V stredu je voľný deň. Pozývame vás na turistické podujatie Výstup na Lietavský hrad. O 8:15 odchádza skupina od kostola peši až na hrad (putovanie cca 3 hodiny, 10 km tam a 10 km späť). O 11:15 sa stretneme na Majeri s ostatnými, ktorí prídu autami a odtiaľ spolu pokračujeme na hrad, kde o 12:00 bude sv. omša, obetovaná za požehnanie prírody a turistov