Novinky - oznamy

4. veľkonočná nedeľa, 12.5.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 12. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 13. 5. 18:00 PSP príprava
Utorok, 14. 5. 18:00  
Streda, 15. 5. 7:00  
Štvrtok, 16. 5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 17. 5. 18:00 Birmovanci
Sobota, 18. 5. 15:00
18:30
Sobáš
Nedeľa, 19. 5. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová, Masná.  Upratujeme v utorok! a v piatok.

Dnes je celoslovenská zbierka na kňazské semináre. Za vaše milodary v mene seminára Pán Boh odplať!

V pondelok pokračuje stretnutie v rámci prípravy na prijímanie eucharistie – PSP o 18:45 v kostole.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.
V piatok od 18:00 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Sviatosť manželstva v sobotu 18. 5. 2019 o 15:00 chcú prijať Stanislav Tomašov z Lysice a Dominika Maceášová zo Žiliny.

V sobotu 18.5. bude púť na Butkov. Viď plagát.

V sobotu 18: 5. sa uskutoční na Solinkách stretnutei Modlitieb matiek s biskupom Tomášom. Program vo výveske. Modliace sa matky srdečne pozývame.

V nedeľu 19. 5. o 16:30 sa uskutoční v rámci Dňa mariek v našom kostole koncert spevokolu z Rajca. Srdečne pozývame.

Farský športový deň 26. 5. 2019. Viď plagát. Vstupenky v sakristii.

Informácie o akciách v Žiline nájdete vo výveske.

Dnes je deň matiek. Prajeme a vyprosujeme našim matkách zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. (Malá pozornosť pri východe z kostola)