Novinky - oznamy

5. veľkonočná nedeľa, 19.5.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 19. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 20. 5. 18:00 PSP príprava
Utorok, 21. 5. 18:00  
Streda, 22. 5. 7:00  
Štvrtok, 23. 5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 24. 5. 18:00 Birmovanci
Sobota, 25. 5. 12:30
18:30
Modlitba za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 26. 5. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 19: r. Kurejová, Bulková, Mičudová, Švábiková. Upratujeme v utorok! a v piatok.

Na kňazský seminár ste obetovali 851,97 €. Za vaše milodary v mene seminára Pán Boh odplať!

V pondelok o 18:45 v kostole pokračuje stretnutie v rámci prípravy na prijímanie eucharistie – PSP.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok od 18:00 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Farský športový deň 26. 5. 2019. Viď plagát. Vstupenky v sakristii.

Informácie o akciách v Žiline nájdete vo výveske.

V sobotu od 8:00 do 10:00 vás pozývame na brigádu. Práce: upratanie okolia kostola, oprava svietidiel vo výške, údržba… Vopred ďakujeme za pomoc.

!!! Dnes, 19. 5. o 16:30, sa uskutoční v rámci Dňa matiek v našom kostole koncert spevokolu z Rajca. Srdečne pozývame.

18. máj – 26. máj
Kostol Božieho milosrdenstva – Žilina Hájik
Sväté omše budú slúžené na tento úmysel

19. NE R
8:00
Za zdravie a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre dcéru Katarínu
  D
10.00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana
  V
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu
20. PO V
7:00
+ Anton a rodina
21. UT V
7:00
+ Rudolf a Vilma
22. ST 18:00 + František
23. ŠT V
18:00
+ Anton a súrodenci
24. PI V
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefu
25. SO V
18:30
+ Juraj, + Ján, + Vincent
26. NE R
8:00
+ Ľuboš, + Silvia, + Miroslav
    D
10.00
+ Kristína, + Anton
    V
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu