Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa, 26.5.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 26. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 27. 5. 18:00 PSP príprava
Utorok, 28. 5. 18:00  
Streda, 29. 5. 7:00  
Štvrtok, 30. 5. 17:00
18:30
Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Krst deti PSP
Piatok, 31. 5. 18:00 Generálka PSP
Sobota, 1. 6. 15:00, 16:30
18:30
Sobáše
Nedeľa, 2. 6. 8:00, 10:00, 18:30 PSP

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: r. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Salajová. Upratujeme v utorok! a v sobotu.

Dnes Vás pozývame na farský „športový“ deň na Paľovú búdu. Hry, posedenie,, občerstvenie (guláš)... Začíname o 13:00. Na Paľovú budu sa môžete prepraviť svojimi dopr. prostriedkami alebo MHD č. 67 o 11:50 zo Stodolovej,  č. 6 o 12:20 resp. 12:40 k plavárni, odtiaľ peši 1400 m k UpéCé.

V pondelok o 18:45 v kostole pokračuje stretnutie v rámci prípravy na prijímanie eucharistie – PSP.

V sobotu birmovanci uskutočnia v rámci prípravy na birmovku  - Deň Ducha Svätého. Stretneme sa od 8:00 do 8:30 v oratóriu u Saleziánov, končíme o 14:00.

Informácie k PSP - 2. júna: V piatok bude spoveď prvoprijímajúcich detí od 17:00, o 18:00 generálka PSP. Rodiny detí sa môžu vyspovedať v týždni, najmä vo štvrtok od 16:30 do 20:30.

Všetky bloky lavíc budú rezervované pre rodičov a krstných rodičov. Veriaci, ktorí navštevujú sv. omšu o 10:00, prosím, usaďte sa na choruse alebo príďte na inú sv. omšu. Kto by bol ochotný pripraviť suché sladké pečivo na pohostenie, bude to vítané (prosíme, priniesť v sobotu po večernej omši).

Kto by z rodín prvoprijímajúcich (alebo aj iný) chcel prispieť na výzdobu a priebeh slávnosti môže milodar s označením PSP vložiť do pokladničky (zo sociálneho dôvodu u nás nie je tzv. taxa za prijímanie).

Sviatosť manželstva v sobotu 1. 6. 2019 chcú prijať: o 15:00 Július Molko z Diviny  a Kristína Beháňová zo Žiliny, o 16:30 Miroslav Dreveňák z Liesku a Ivana Bugáňová zo Žiliny.

Za lavicami si môžete si zakúpiť CD (5€) z nedeľ. koncertu Zboru sv. Ladislava.

26. máj – 2. jún
Kostol Božieho milosrdenstva – Žilina Hájik
Sväté omše budú slúžené na tento úmysel

26.

NE

R
8:00

+ Ľuboš, + Silvia, + Miroslav

 

D
10.00

+ Kristína, + Anton

 

V
18:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu

27.

PO

V
18:00

 + Alena

28.

UT

V
18:00

 Za zdr. a milosť obrátenia pre Filipa

29.

ST

7:00

Za zdr. a Božie požehnanie pre manželov
Mateja a Rennee

30.

ŠT

17:00
18:30

Za zdr. a B. pož. pre Antóniu, Drahomíru a Elišku
+ Martin, + Leon, + Július, + Milan

31.

PI

V
18:00

Za spoločenstvo (M)

1. 6.

SO

V
18:30

+ Ľubor

2. 6.

NE

R
8:00

Za ružencové bratstvo

 

 

D
10.00

+ Milan, + Ľubo

 

 

V
18:30

+ Za Božie požehnanie a dary Ducha Sv. pre Máriu s rodinou