Novinky - oznamy

Zoslanie Ducha Svätého, 9.6.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa,
9. 6.
8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok,
10. 6.
18:00 Svätodušný pondelok
Utorok,
11. 6.
18:00 Sv. Barnabáša
Streda,
12. 6.
7:00  
Štvrtok,
13. 6.
18:00 Nášho Pána Ježiša Krista najvyšššieho
a večného kňaza
Piatok,
14. 6.
18:00 Príprava na birmovku
Sobota,
15. 6.
18:30  
Nedeľa,
16. 6.
8:00, 10:00, 18:30 Najsvätejšej Trojice

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 2: r. r. Labátová, Zuskáčová, Ružbarská, gabajová. Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Dnes je v našej farnosti zbierka na katolícke média. Svoj dar môžete vložiť do pokladničky pri vchode. Pán Boh odplať!

Oznam z BÚ: Pri východe do kostola sú umiestnené poštové poukazy na katolícke masmédiá. Prostriedky na masmédiá, okrem dnešnej zbierky, môžete zaslať i cez poštu alebo bezhotovostne na účet Žilinskej diecézy, uvedený na poukážke. V prípade výberu konkrétneho rádia, televízie, časopisu  uveďte jeho názov do správy pre prijímateľa. V prípade neuvedenia, prostriedky budú zaslané najmä Rádiu Lumen, do ktorého Žilinská diecéza uhrádza pravidelný príspevok. Cez poukážky môžete zároveň podporiť aj financovanie TV LUX, Časopisu Naša Žilinská diecéza, príp. iného masmédia. Poukážky Vám budú celoročne k dispozícii. Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!"

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k požehnanému priebehu PSP.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19:20 venovaná modlitbám za nových diakonom a kňazov. Adorácia bude mať podobný formát ako štvrtková poklona. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok od 18:00 do 19:30 veľké stretnutie rodičov a birmovných rodičov birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Kňazská a diakonská vysviacka v sobotu 9:30 na Vlčincoch.

Otcovia deťom: 15. a 16. 6.