Novinky - oznamy

12. nedeľa cez rok, 23.6.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23. 6. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 24. 6. 18:00 Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť
Utorok, 25. 6. 18:00  
Streda, 26. 6. 7:00 Vypni telku, zapni seba (16:00)
Štvrtok, 27. 6. 18:00 Adorácia do 20:30, koučing, spovedanie
Piatok, 28. 6. 18:00
19:00
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Piesne chvál
Sobota, 29. 6. 8:00, 10:00
12:30
18:30
Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Nedeľa, 30. 6. 8:00, 10:00, 18:30 13. cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michálková, Melová, Kubánková. Upratujeme  v pondelok a v sobotu.

Ďakujme všetkým, ktorí pripravili procesiu na sviatok Kristovho tela a krvi.

Dnes po sv. omši o 10:00 pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva.

Včera prijalo sviatosť birnovania 50 birmovancov. Ďakujeme dobrovoľníkom za prípravu a služby počas slávnosti. Sprevádzajme birmovancov v našich modlitbách.

Vo štvrtok bude adorácia, spovedanie a koučovacie rozhovory do 20:30.

V piatok o 19:00 po sv. omši budú tzv. piesne chvál. Modlitbu vedú naši mladí, pozývame všetkých.

V sobotu slávime prikázaný sviatok Svätých Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše sú ako v nedeľu: 8:00, 10:00 a 18:30. Pri sv. omšiach budeme ďakovať za školský rok a prosiť o požehnanie prázdnin. Zbierka „Halier sv. Petra“.

V sobotu privítame v kostole Modlitby za uzdravenie a oslobodenie o 12:30.

Naši mladí z eRka pripravili pre školákov akciu Vypni telku, zapni seba (noc v kostole). Cieľom akcie je umožniť prežiť deťom voľný čas, spoznať nových kamarátov a nepoužívať pritom mobil alebo TV. Zraz v stredu o 16:00 v pastoračnom centre (hry, opekačka, večerná modlitba, nočná hra, noc pod kostolom, raňajky, odvedenie do školy, príp. odvezenie do školy inej ako Hájickej). Prihlásiť sa môžete do zoznamu vzadu na stolíku do nedele večera. Prineste si dobrú náladu, spacák alebo deku, hygienické potreby, atď…

Mládež i birmovancov pozývame na chatu do Liptovských Sliačov v dňoch 1. - 3. júla 2019. Ideme vlakom, strava a ubytovanie zabezpečené. Záujemci zapíšte sa do zoznamu, zavoláme vám.