Novinky - oznamy

13. nedeľa cez rok, 30.6.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30. 6. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 1. 7. 18:00  
Utorok, 2. 7. 18:00 Návšteva Panny Márie
Streda, 3. 7. 7:00 Sv. Tomáša, apoštola
Štvrtok, 4. 7. 18:00 Adorácia, spovedanie
Piatok, 5. 7. 8:00, 10:00, 18:30 Sv. Crila a Metoda, slovanských vierozvestov
Sobota, 6. 7. 8:00, 10:00
15:00
18:30
Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Sobáš
Nedeľa, 7. 7. 8:00, 10:00, 18:30 14. cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková, Kováčová. Upratujeme  v pondelok a v piatok.

Na dobročinné diela sv. otca ste včera obetovali: 440,00 € , Pán Boh odplať!

Ďakujme animátorom eRka pod vedením Lešky za organizovanie noci pod kostolom.

Chata pre mladých bude v pondelok až stredu v Liptovských Sliačoch.

Sprevádzajme snúbencov a birmovancov v našich modlitbách. Zoberte si kartičku s menami  a modlite sa za nich aspoň mesiac (žltá snúbenci a zelená birmovanci).

Vo štvrtok bude adorácia, spovedanie do 20:30.

V piatok slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich slovenských vierozvestov. Keďže je i štátny sviatok, tak sv. omše ako v nedeľu. Je zároveň prvý piatok v mesiaci, spovedáme denne 30 min. pred omšou, vo štvrtok od 17:00, v piatok pred omšou aj cez omše. Začnime prázdniny dobrou sv. spoveďou a prijatím Ježiša v eucharistii.

Večerná sv. omša v nedeľu sa samozrejme počas prázdnin neruší!!!

Ohlašky: Sviatosť manželstva v sobotu 6. júla 2019 o 15:00 chcú prijať Michal Balek a Lenka Bieliková.

Splav Malého Dunaja bude tradične 29. augusta. Prihlasovanie a ďalšie informácie poskytneme na budúcu nedeľu.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.