Novinky - oznamy

16. nedeľa cez rok, 21.7.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 21. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 22. 7. 18:00 Sv. Márie Magdalény
Utorok, 23. 7. 18:00 Sv. Brigity
Streda, 24. 7. 7:00 Sv. Sarbela Makhlufa
Štvrtok, 25. 7. 18:00 Sv. Jakuba, apoštola
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 26. 7. 18:00 sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
Sobota, 27. 7. 12:30
18:30

Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 28. 7. 8:00, 10:00, 18:30 17. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 8 : r. Mártoňová, Papajová, Šmihovská. Upratujeme v pondelok.

Na kostol ste obetovali 660,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V sobotu privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Začiatok o 12:30.

Zriadili sme farskú knižnicu v pastoračnom centre. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by katalogizovali knižný fond a z času na čas dohliadli na stav knižnice.

Oznamy o akciách v okolí nájdete vo výveske.

V pondelok odprevadíme do večnosti nášho farníka Jána Sliviaka (Petzvalova), ktorý zomrelvo vekku 86 rokov. Pohreb bude v Lietavskej Lúčke o 16:00.

V utorok odprevadíme do večnosti nášho farníka Petra Čechoviča z Baničovej, ktorý zomrel vo veku 57 rokov. Pohreb bude o 15:00 vo farskom kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.