Novinky - oznamy

19. nedeľa cez rok, 11.8.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa,11. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 12. 8. 18:00  
Utorok, 13. 8. 18:00  
Streda, 14. 8. 7:00 Sv. Maximiliána Kolbeho, mučeníka
Štvrtok, 15. 8. 17:00
18:30
Nanebovzatie Panny Márie,
prikázaný sviatok

+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 16. 8. 18:00  
Sobota, 17. 8. 18:30  
Nedeľa, 18. 8. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary i za pomoc pri brigádach a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 11: r. Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

V pondelok a v piatok prosíme o brigádnicku pomoc od 7:30 mužov a od 16:00 ženy (upratať po práci). Robíme úpravy trávnika pre deti a meníme chodbové priestory na plnohodnotné miestnosti na stretávanie. V sobotu od 8:00 upratovanie celého pastoračného centra.

Dnes odchádza 60 detí a animátorov na pobytový tábor v lokalite Škutovky pri Liptovskej Osade. Duchovnú službu zabezpečuje pán kaplán Marek. Pamätajme na nich v našich modlitbách.

Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra 2019 pod heslom Za najmenších z nás. Pochodu by sme sa mohli zúčastniť ako farnosť. Viac info o pochode na webe.

V sakristii si môžete vybrať darček biskupského úradu pre tých, ktorí sa zučastnili ankety o živote v našej diecéze.

Dnes je  zbierka na náš kostol. Ak chcete prispieť ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe z kostola. Pán Boh odplať!

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.