Novinky - oznamy

20. nedeľa cez rok, 18.8.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 18. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 19. 8. 18:00  
Utorok, 20. 8. 18:00 Sv. Bernarda
Streda, 21. 8. 7:00 Sv. Pia X.
Štvrtok, 22. 8. 18:00 Panny Márie Kráľovnej
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 23. 8. 18:00  
Sobota, 24. 8. 18:30 Sv. Bartolomeja
Nedeľa, 25. 8. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary i za pomoc pri brigádach a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 12: r. Vojtášová, Rašková, Kondelová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste obetovali 821 €. Pán Boh odplať!

Ďakujeme animátorov za program a vzornú starostlivosť o deti počas pobytového tábora. Ďakovná omša dnes o 10:00.

Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra 2019 pod heslom Za najmenších z nás. Viac info o pochode na webe.

Sviatosť manželstva v piatok 23. augusta o 16:00 v kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku chcú prijať Silvester Ondrušiak zo Žiliny a Veronika Kohútová zo Žiliny.

Sviatosť manželstva v sobotu 24. augusta o 16:00 hod. v kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku chcú prijať Jozef Štaffen a Mária Zuskáčová

Púť na Butkov – viď plagát.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.