Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 1.9.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 2. 9. 18:00  
Utorok, 3. 9. 18:00  
Streda, 4. 9. 7:00  
Štvrtok, 5. 9. 18:00 Adorácia
Piatok, 6. 9. 18:00 Spoveď od 16:00
Sobota, 7. 9. 18:30  
Nedeľa, 8. 9. 9:00, 10:00, 18:30  krsty

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu: r.  Rabatinová, Přikrylová, Kullová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Ďakujeme za spoločenstvo počas splavu Malého Dunaja. Všetci sme sa zachránili.

V utorok o 18:00 bude sv. omša obetovaná za učiteľov a vychovávateľov.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

Prvý piatok v mesiaci. Pozývame na spoveď denne od 17:30, v piatok od 16:00. Spovedanie chorých podľa dohody.

V sobotu od 8:00 prosíme o účasť na brígáde, upratovanie pastoračného centra po maľovaní a okolia kostola i kaplnky, kosenie, atď...

Pochod za život. V nedeľu 22. 9. putujeme od 6:30 do Bratislavy na NPŽ. Zapisujte sa do zoznamu vzadu na stolíku. Cestovné za osobu 12€.

Na budú nedeľu bude pravidelná zbierka na kostol. Za milodary Pán Boh odplať!

Krsty v nedeľu o 10:00. Predkrstné stretnutie v sobotu o 17:00 vo fare.