Novinky - oznamy

23. nedeľa cez rok, 8.9.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 9. 9. 18:00  
Utorok, 10. 9. 18:00  
Streda, 11. 9. 7:00  
Štvrtok, 12. 9. 18:00 Najsvätejšieho mena Panny Márie
Piatok, 13. 9. 18:00 Sv. Jána Zlatoústeho
Sobota, 14. 9. 18:30 Povýšenie sv. Kríža
Nedeľa, 15. 9. 8:00, 10:00, 18:30  Sedembolestnej Panny

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary i za pomoc pri brigádach a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Bábiková, Mrázová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes je zbierka na kostol. Ak chcete svojm darom prispeť ku všetkému, čo sa u nás deje, vložte svoj dar do pokladnčiek pri východe. Pán Boh odplať!

Vo štvrtok bude po sv. omši do 19:30 adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30.

Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 14. 9. o 14:00 v Závodí:

Michal Švec z Banskej Bystrice a Michaela Horáčková zo Žiliny.

Národný pochod za život sa uskutoční v Bratislave v nedeľu 22. septembra 2019. Na pochod cestujeme autobusom. Odjazd 6:30, príjazd 20:00. Cestovné 12€.  Zapisujte sa do zoznamu.

Deti, vezmite si knižočku na zbieranie obrázkov a zároveň i 1. obrázok znázorňujúci tému dnešného evanjelia.

Adorácia za rodiny bude 26. septembra celý deň: od 7:30 do 20:30. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku.

Deti dostanú na vyučovaní náboženskej výchovy pracovný zošit ako darček.

Stretnutia v pastoračnom centre:

  • Átrium dobrého Pastiera: budúcu stredu 16:30 (zapisujte sa do zoznamu).
  • Stretnutie pre matky s deťmi do 3 r.: utorok o 9:30
  • Modlitby matiek: 1. skupina v stredu od 19:30 v kostole, 2. skupina vo štvrtok od 20:45 v kostole, modlitby otcov:  vo štvrtok od 20:30 v kostole.
  • eRko stretko:  štvrtok od 16:30
  • Sv. omša pre mládež bude v piatok o 18:00. Hľadáme mladých ochotných hrať a spievať v kapele. Priďte v piatok na omšu.
  • Stolný tenis môže bývať v pondelok a v utorok po večernej sv. omši. Záujemci príďte si pripraviť priestor