Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok, 15.9.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 15. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 16. 9. 18:00 Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Utorok, 17. 9. 18:00  
Streda, 18. 9. 7:00  
Štvrtok, 19. 9. 18:00 Adorácia
Piatok, 20. 9. 18:00  
Sobota, 21. 9. 18:30 Sv. Matúša, apoštola
Nedeľa, 22. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 16: r. Hradská, Jurčová, Gazdíková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste prispeli: 894 €. Pán Boh odplať!

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia s modlitbou príhovoru do 19:30, po nej spovedanie min. do 20:30.

Na Národný pochod za život v nedeľu 22. septembra cestujeme autobusom. Odjazd 6:30, príjazd 20:00. Cestovné 12 €.  Zapisujte sa do zoznamu.

Deti, vezmite si knižočku na zbieranie obrázkov a zároveň i druhý obrázok znázorňujúci tému dnešného evanjelia.

Adorácia za rodiny bude 26. septembra celý deň: od 7:30 do 20:30. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku.

Ponuka knihy: Ako sa oslobodiť od pornografie. Cena:10 €.

Stretnutia v pastoračnom centre – záujemci, zapisujte sa do zoznamu:

Átrium dobrého Pastiera: pondelok alebo stredu 16:30.

Stretnutie pre matky s deťmi do 3 r.: utorok o 9:30.

Modlitby matiek: v stredu od 19:30 alebo vo štvrtok od 20:45 v kostole, modlitby otcov: vo štvrtok od 20:30 v kostole.

eRko stretko:  štvrtok od 16:00.

Sv. omša pre mládež býva v piatok o 18:00. Hľadáme mladých ochotných hrať a spievať v kapele. Príďte v piatok na omšu.

Stolný tenis môže bývať v utorok, stredu po 18:30.

Naši študenti teológie odchádzajú na svoje fakulty a semináre. Ďakujeme im za službu a sprevádzajme ich modlitbou.

Donovi Ferdovi ďakujeme za jeho službu v našej farnosti a prajeme mu veľa Božieho požehnania v úlohe farára farnosti Žilina – Saleziáni.

Teraz po sv. omši pozývame na malé hodové pohostenie do pastoračného centra. Môžete prejsť cez priestor matky s deťmi.