Novinky - oznamy

26. nedeľa cez rok, 29.9.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 29.9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 30.9. 18:00 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok, 1.10. 18:00 Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Streda, 2.10. 7:00 Sv. anjelov strážcov
Štvrtok, 3.10. 18:00 Adorácia + kouči
Piatok, 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského
Sobota, 5.10. 8.00  kaplnka
18:30
Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Nedeľa, 6.10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgútová, Jurovcová, Masná. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Ďakujeme učastníkom Národného pochodu za život za účasť, trpiacim a chorým za modlitby na úmysel pochodu i za modlitby počas štvrtkovej adorácie za rodiny.

Na na kňazský seminár ste prispeli: 489,00 €. V mene seminára Pán Boh odplať!

Začínajú stretnutia vrámci prípravy na prijímanie eucharistického Krista (ľudovo prvé sväté prijímanie). Stretneme sa rodičia a deti o 18:40 v kostole:
Pondelok - 3.A
Utorok - 3.B
Streda - 3. C
Deti, chodiace na iné školy si môžu vybrať ktorýkoľvek z uvedených dní.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30. Začíname poskytovať službu kresťanských koučov: rozhovor prijatia. Pri východe z kostola vám miništranti ponúknu informačný leták.

Sv. omša pre mládež býva v piatok o 18:00. Po omši mládežnícke stretko + rozhovory.

V sobotu bude o 8:00 sv. omša v kaplnke sv. Faustíny.

Deti, vezmite si obrázok znázorňujúci tému dnešného evanjelia. Modlite sa za snúbencov. Kartičky s menami vzadu na stolíku.

Pápež František vyhlásil október za mimoriadny mesiac misií s heslom Pokrstení a poslaní.  V rámci tohto mesiaca ovinieme náš kostol obrovským misijným ružencom s heslom: „Poďme všetci do venca, do našeho ruženca.“. Inštalácia bude prebiehať v pondelok od rána do stredy. Vzadu na stolíku si zoberte papier a ako rodiny zapojte sa do ruženca namaľovaním biblických obrazov obrazov, ktoré následné nalepíme do jednotlivých zrniek ruženca.

V nedeľu 13. októbra o 16:00 vás pozývame na duchovnú obnovu. Zmáma česká teologička Kateřina Lachmanová prednesie zaujímavú prednášku: Kríž – zašifrovaná dobrá správa.

V nedeľu 24. novembra navštívi našu farnosť spisovateľ Daniel Hevier.