Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 6.10.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 7. 10. 18:00 Ružencovej Panny Márie
Utorok, 8. 10. 18:00  
Streda, 9. 10. 7:00 15:00 sobáš
Štvrtok, 10. 10. 18:00  
Piatok, 11. 10. 18:00 Sv. Jána XXIII, pápeža
Sobota, 12. 10. 18:30 15:00 sobáš
Nedeľa, 13. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola, fary i pastoračného centra a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 19: r. Kurejová, Bulková, Mičudová, Švábiková. Upratujeme v pondelok a v piatok.  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
Na budúcu nedeľu budú krsty. Predkrstové stretnutie v sobotu o 17:00.

Ďakujeme tretiakom a ich rodičom za účasť na stretnutí v rámci prípravy na PSP. Pozývame vás každú nedeľu prísť do kostola na stretnutie  s Ježišom a cirkvou.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30. Začíname poskytovať aj službu kresťanských koučov: rozhovory prijatia.

Sv. omša pre mládež býva v piatok o 18:00. Po omši mládežnícke stretko + rozhovory.

Deti, vezmite si obrázok znázorňujúci tému dnešného evanjelia.

Ohlášky: V stredu o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva Ondrej Gallo zo Žiliny a Lenka Ďuricová zo Stránského.
V sobotu o 15:00 chcú prijať sviatosť manželstva  Tomáš Keblúšek z Bytče a Monika Žabková zo Žiliny.
Sviatosť manželstva chcú prijať v Strečne: Radoslav Holeša, z farnosti Žilina - Hájik a Ivana Tichá, z farnosti Strečno  a vo farnosti Trnové: Martin Turčan z Trnového a Martina      Bašková z farnosti Žilina Hájik

Pápež František vyhlásil október za mimoriadny misijný mesiac s heslom Pokrstení a poslaní. V rámci  toho sme ovinuli náš kostol misijným ružencom s heslom: „Poďme všetci do venca, do našeho ruženca.“ Ďakujeme rodinám za  biblické obrazy.

V nedeľu 13. 10. o 16:00 vás pozývame na duchovnú obnovu. Česká teologička Kateřina Lachmanová prednesie zaujímavú prednášku: Kríž – zašifrovaná dobrá správa.

Katechézy Neokatechumenálnej cesty: ...pozývame dospelých a mládež počúvať dobrú zvesť, ktorá má moc zmeniť váš život. Katechézy sa ohlasujú od 7. októbra pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi hneď pri kostole vždy o 18:45.