Novinky - oznamy

28. nedeľa cez rok, 13.10.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 14. 10. 18:00  
Utorok, 15. 10. 18:00 Sv. Terézie z Avily
Streda, 16. 10. 7:00  
Štvrtok, 17. 10. 18:00  
Piatok, 18. 10. 18:00 Sv. Lukáša
Sobota, 19. 10. 18:30  
Nedeľa, 20. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola, fary i pastoračného centra a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20, r. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Salajová. Upratujeme v pondelok a v piatok.  Brigáda v sobotu o 8:00.

Dnes je pravidelná farská zbierka. Ak chcete prispieť ku všetkému, čo sa deje v našom kostole a v pastoračnom centre, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe. Pán Boh odplať.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30. Začíname poskytovať aj službu kresťanských koučov: rozhovory prijatia.

Sv. omša pre mládež býva v piatok o 18:00. Po omši mládežnícke stretko + rozhovory. Program stretnutí vo výveske.

Pozývame mladých na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať 8.-11. novembra na Orave. Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku. Viac informácií na výveske.

Deti, vezmite si obrázok znázorňujúci tému dnešného evanjelia.

Počas októbra bude náš kostol ovinutý misijným ružencom s heslom: „Poďme všetci do venca, do našeho ruženca.“ Ďakujeme rodinám za  biblické obrazy.

Dnes o 16:00 vás pozývame na duchovnú obnovu. Nám už známa Kateřina Lachmanová z Prahy prednesie zaujímavú prednášku: Kríž – zašifrovaná dobrá správa. Pomoc pri príprave.

Katechézy Neokatechumenálnej cesty sa ohlasujú od 7. októbra pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi hneď pri kostole vždy o 18:45.

Prvé stretnutie záujemcov o birmovku bude v piatok 25. októbra v kostole a následne v pastoračnom centre (učasť: rodič + birmovanec, birmovankyňa).

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie (Rwanda). Časopis.

Ostatky sv. Vincenta privítame v Žiline v sobotu 19.10. o 20:00 v Sirotári. V nedeľu 20.10. budú relikvie od 7:00 vystavené k verejnej úcte počas dňa medzi sv. omšami a o 10:00 bude Eucharistiu sláviť otec biskup Tomáš Galis; okolo 11:30 začne hudobno-slovné pásmo k sv. Vincentovi.