Novinky - oznamy

30. nedeľa cez rok, 27.10.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 28. 10. 18:00 PSP 19:00 + Katechéza 18:45
Utorok, 29. 10. 18:00 PSP 18:40
Streda, 30. 10. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 31. 11. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 1. 11. 8:00, 10:00
18:30
Všetkých svätých
Sobota, 2. 11. 17:00, 18:30 Dušičky
Nedeľa, 3. 11. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu  č. 1:  rod. Mičicová, Turianská, hoferová, Kusá.  Upratujeme v pond. a v piat.

Slovenské Pápežské misijné diela venujú našu zbierku 1192€ misionárskej činnosti v Rwande. Pán Boh odplať!

Dnes o 12:30 sa rozlúčime sv. omšou a pohrebnými obradmi s Borisom Briestenským, ktorý odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi vo veku 58 rokov.

Katechézy Neokatechumenátnej cesty budú v pondelok a v stredu o 18:45 hod. Kerygma...

Vo štvrok po večernej sv. omši bude adorácia s príhovornou modlitbou a spovedanie min. do 20:30.

V piatok bude prikázaný sviatok Všetkých svätých. Bohoslužby budú ako v nedeľu: 8:00, 10:00 a 18:30. Spovedá sa 7:30 - 11:00, 18:00 – 19:30.

V sobotu je Spomienka na všetkých verných zosnulých – „Dušičky“. Sv. omše o 17:00 a 18:30. Spovedanie od 16:30 do 19:00.

Spovedanie chorých bude vo štvrtok o 8:30.

Pobožnosť na cintoríne bude dvakrát. V piatok o 15:00 na novom cintoríne a sobotu o 15:00 na starom závodskom cintoríne.

Stretnutie v rámci prípravy na PSP: Využite pondelok o 19:00 alebo utorok o 18:40. V stredu sú už jesenné prázdniny.

Kto sa chce ešte prihlásiť na birmovku, nech osloví kňazov, kdekoľvek ich stretne.:))