Novinky - oznamy

31. nedeľa cez rok, 3.11.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 3. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 4. 11. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 5. 11. 18:00  
Streda, 6. 11. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 7. 11. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 8. 11. 18:00  
Sobota, 9. 11. 18:30  
Nedeľa, 10. 11. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu  č. 2:  rod. Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová.  Upratujeme v pond. a v piat.

Počas týždňa vás povzbudzujeme navštevovať cintoríny a modliť sa za našich zomrelých do 8. 11. Spoločne môžeme ísť na cintorín po večernej sv. omši v pondelok a v utorok a v piatok.

Katechézy Neokatechumenátnej cesty budú v pondelok a v stredu o 18:45 hod.

Vo štvrtok je v kostole sv. Štefana, vo farnosti Závodie kňazská rekolekcia  Pozývame vás na sv. omšu o 9:30.

Vo štvrok po večernej sv. omši bude adorácia s príhovornou modlitbou a spovedanie min. do 20:30.

V piatok odchádza spoločenstvo mládeže na obnovu na Oravu. Trvať bude do nedele. Môžete sa ešte prihlásiť.

Na budúcu nedeľu budú krsty. V sobotu stretnutie s rodičmi a k.r. o 17:00.

Kto sa chce ešte prihlásiť na birmovku, nech osloví kňazov.

Katechézy Dobrého Pastiera pre rodičov a deti od 3 do 9 rokov pokračujú v pondelok a v stredu od 16:30 v Átriu Dobrého Pastiera, pod kostolom.

Na budúcu nedeľu vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva.

eRko stretnutia: v utorok 16:30 v pc.

Miništranti – denne 10 min pred omšou. V sobotu o 10:00 stretko.

Spevokol detí, stretnutie budúcu nedeľu o 8:30 v pc.