Novinky - oznamy

34. nedeľa cez rok, Krista Kráľa, 24.11.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 24. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 25. 11. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 26. 11. 18:00  
Streda, 27. 11. 7:00  
Štvrtok, 28. 11. 18:00 + adorácia  
Piatok, 29. 11. 18:00 Omša za mládež a s mládežou
Sobota, 30. 11. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 1. 12. 8:00, 10:00, 18:30 1. adventná nedeľa

  Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

  Pozývame manželov, ktorí by sa radi stretávali v skupinke ľudí, kde sa budú modliť a zdielať sa. Stretnutie bude budúcu nedeľu o 16:30 vo fare.

  Katechézy Neokatechumenátnej cesty pokračujú v pondelok  o 18:45 hod.

  Katechézy Dobrého Pastiera pre rodičov a deti od 3 do 9 rokov pokračujú v pondelok a v stredu od 16:30 v Átriu, pod kostolom. Môžete sa kedykoľvek pripojiť. V utorok   o 16:30 býva eRko a v utorok a vo štvrtok o 9:30 sa stretajú matky s deťmi.

  Vo štvrtok sv. omša, adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

  Omše pre mládež bývajú vždy v piatok o 18:00 a po omši v pastoračnom centre stretko + večera + rozhovory. Pripojte sa k nám.

  V sobotu o 12:30 privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

  Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude požehnanie adventných vencov na začiatku každej sv. omše. Prineste si svoje adventné vence alebo aspoň sviece z neho. Taktiež bude zbierka pre potreby Katolíckej charity.

  Stretnutie prípravy na prvé sväté prijímanie bude v nedeľu o 10:00. Rodičov budeme informovať prostredníctvom SMS a emailu.

  Roráty 2019. Pozývame Vás na adventnú prípravu na Narodenie Pána Ježiša. Od pondelka 2. decembra do piatku 20. decembra sa budeme stretávať v kostole na svätých omšiach o 18:00. Každý účastník si môže skladať adventný kalendár. Po omši nasleduje súťaž a malá večera pre deti v priestoroch fary. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech sa zapíše sa do zoznamu.

  Prosíme všetkých rodičov, ktorých detí navštevujú denný i pobytový tábor a chodia na stretká, aby podpísali zoznamy členov eRka teraz po omši.