Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa, 8.12.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 9. 12. 17:00, 18:30 Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Utorok, 10. 12. 18:00  
Streda, 11. 12. 18:00  
Štvrtok, 12. 12. 18:00 + adorácia  
Piatok, 13. 12. 18:00 Omša za mládež a s mládežou
Sobota, 14. 12. 18:30  
Nedeľa, 15. 12. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 7: r. Káčerová, Svrčková, Harišová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Pre potreby Katolíckej charity sme obetovali 828,00 €. V mene charity Pán Boh odplať za váš milodar.

Našich seniorov pozývame v utorok o 10:00 na adventné stretnutie vo fare, tzv. modlitebné raňajky. Povzbudíme sa Božím slovom, pomodlíme sa za našich ľudí, zaspievame si adventné piesne, pohostíme sa...

Kurz výchovy detí do 10 rokov pokračuje v pastoračnom centre v pondelok od 18:50. Rodičia, srdečne pozývame.

Vo štvrtok sv. omša, adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

Omše pre mládež bývajú vždy v piatok o 18:00 a po omši v pastoračnom centre stretko + večera + rozhovory. Pripojte sa k nám.

Pri východe z kostola si vezmite, prosím, modlitbu za farnosť a kto chce, hlasujte za projekty obnovy diecézy a farností podľa návodu na letáčiku.

Roráty 2019. Pozývame Vás na adventnú prípravu na Narodenie Pána Ježiša. Od pondelka do štvrtku sa budeme stretávať v kostole na svätých omšiach o 18:00. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech sa zapíše sa do zoznamu na dverách kostola pri východe.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie preložili páni biskupi na pondelok. Sv omše o 17:00 a 18:30.

Detské  prekvapenie v čokoládovom vajíčku pred oltárom. Príďte si deti zobrať…

Pozývame deti podeliť sa so svojimi mikulášskými darčekmi pre chudobné deti. Denne môžete prinášať svoje dary a klásť ich pod oltár.

Vianočné trhy