Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa, 15.12.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 15. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 16. 12. 18:00  
Utorok, 17. 12. 18:00  
Streda, 18. 12. 18:00  
Štvrtok, 19. 12. 6:45! Spoveď 10:00 – 11:30, 16:00 – 18:30
Piatok, 20. 12. 18:00 Ukončenie Rorátov 2019
Sobota, 21. 12. 7:00, 18:30 Spoveď: Vlčince 9:00 – 12:00, 15:00 – 18:00
Nedeľa, 22. 12. 8:00, 10:00, 18:30  

  Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 8: r. Mártonová, Papajová, Šmihovská. Upratujeme v pondelok a v piatok.

  Našich seniorov pozývame v utorok o 10:00 na adventné stretnutie vo fare, tzv. modlitebné raňajky. Povzbudíme sa Božím slovom, pomodlíme sa za našich ľudí, zaspievame si adventné piesne, pohostíme sa...

  Kurz výchovy detí do 10 rokov pokračuje v pastoračnom centre v pondelok od 18:50. Rodičia, srdečne pozývame.

  Vo štvrtok večerná adorácia nebude, spovedáme pred Vianocami.

  Roráty 2019. Pozývame Vás na adventnú prípravu na Narodenie Pána Ježiša. Od pondelka  do stredy o 18:00, vo štvrtok ráno o 6:45 (aby deti stihli do školy). Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech sa zapíše do modrého zoznamu na stolíku. Záver rorátov v piatok o 18:00 (dog & hotdog).

  V sobotu vás pozývame na adventú sv. omšu do kaplnky sv. Faustíny o 7:00!

  Prosíme, prijmite koledníkov Dobrej noviny do svojho príbytku. Zapíšte sa do zoznamu vzadu. Koledujeme vo štvrtok 26. 12. na sv. Štefana od 14:30. Vzadu nájdete noviny Dobrej noviny s informáciu o projektoch, ktoré sme podporili.

  Žiaci a žiačky, študenti a študentky, kto sa chce stať koledníkom Dobrej noviny, nech sa zapíše do zeleného zoznamu

  Ďakujeme deťom a rodičom, že sa podelili so svojimi mikulášskými darčekmi pre chudobnejšie deti.  Svoje dary môžete prinášať do piatku.

  Ponúkame Manželský plánovací kalendár ako vianočný darček – 7€ (podpora Rodinkova).

  Spoveď pred Vianocami bude v našom kostole vo štvrtok od 10:00 do 11:30 a od 16:00 do 18:30. Vzadu môžete zobrať spytovanie svedomia na prípravu.