Novinky - oznamy

Nedeľa Krstu Pána, 12.1.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 12. 1. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 13. 1. 18:00  
Utorok, 14. 1. 18:00  
Streda, 15. 1. 7:00  
Štvrtok, 16. 1. 18:00 + adora´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 17. 1. 18:00 mládežnícka“
Sobota, 18. 1. 18:30 Upratovanie pc a fary  od 15:00
Nedeľa, 19. 1. 8:00, 10:00, 18:30 Agapé – stretnutie farského spoločenstva

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 12: r. Vojtašová, Rašková, Kondelová, Melová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Ďakujeme všetkým koledníkom Dobrej noviny za ich službu. Na Dobrú novinu ste obetovali 2840 € (návštevy príbytkov i kostol). V mene Dobrej noviny Pán Boh odplať!

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Na budúcu nedeľu začíname počas kázni preberať ročnú tému: Každý veľký projekt si zalúži dobrý plán – aj vaše manželstvo. 1. časť: Rozdiely láske pristanú. Prosíme o modlitby na tento úmysel.

Pozývame vás zapojiť sa do služieb a spoločenstiev:

Stretnutie spevokolu dospelých každú nedeľu o 19:30 v pastoračnom centre. Stretnutie mládežníckej kapely v stredu o 19:00 v pc. Spievajú a hrajú v piatok o 18:00.
Spevokol Lúčik má stretnutie v nedeľu (19.1.) o 8:30 v pc.

Stretnutie matiek s deťmi do 3 rokov v pastoračnom centre v utorok o 9:30 a vo štvrtok 9:30.

Átrium Dobrého pastiera (výchova deti vo viere od 3 do 9 rokov) v pc v pondelok 16:30 a v stredu o 16:30.

Modlitby matiek v stredu o 19:30 a vo štvrtok o 20:30 a modlitby otcov vo štvrtok o 20:30.

Kresťanský koučing: každý štvrtok 18:40.

Omša s mládežou a za mládež v piatok 18:00 + stretko po omši a po stretku spoločná večera.

Rodinné spoločenstvo manželov dnes o 16:30 vo fare