Novinky - oznamy

4. nedeľa cez rok - Obetovanie Pána, 2.2.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 2.2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec + seniori
Pondelok, 3.2. 18:00 Sv. Blažeja + požehnanie hrdla
Utorok, 4.2. 18:00  
Streda, 5.2. 7:00 Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok, 6.2. 18:00 + adora´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 7.2. 18:00 Príprava na birmovku
Sobota, 8.2. 18:30 17:00 stretnutie pred krstom
Nedeľa, 9.2. 8:00, 10:00, 18:30 10:00 krsty

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuliaková, Babíková, Mrázová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Dnes pozývame na modlitby o 15:00 všetkých členov ružencových bratstiev, prebehne i výmena modlitebných kartičiek. Následne bude stretnutie seniorov. Dozviete sa čo o seniorskom veku hovorí Sväté Písmo, porozprávame sa a zaspievame si.

Príprava na birmovku pokračuje v piatok 7. februára o 18:00, resp. 18:45.

Rodinné spoločenstvo bude budúcu nedeľu v nedeľu o 16:30 vo fare.

Na budúcu nedeľu prebehne zbierka na kostol.

Pri východe nájdete tému dnešnej kázne „Pozornosti - Prejavy lásky manželov“ spolu s pracovným listom pre dvojicu.

Sviecu z dnešného sviatku si môžete zobrať domov a nechať ju svietiť a úplne vyhorieť ako symbol túžby obetovať sa v rodine jeden pre druhého.