Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok, 9.2.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 9.2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 10.2. 18:00 Sv. Školastiky
Utorok, 11.2. 18:00 Panny Márie Lurdskej
Streda, 12.2. 7:00 Sv. Agáty, panny a mučenice
Štvrtok, 13.2. 18:00 + adora´cia s príhovornou modlitbou
Piatok, 14.2. 18:00 Sv. Cyrila a Metoda, patrónov diecézy
Sobota, 15.2. 18:30 Pomazanie chorých
Nedeľa, 16.2. 8:00, 10:00, 18:30 Pomazanie chorých

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 16: r. Hradská, Gazdíková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes je zbierka na kostol. Ak chcete svojim darom prispieť ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe z kostola. Za vaše dary úprimné Pán Boh odplať!

V utorok je Panny Márie Lurdskej, svetový deň chorých. Vo štvrtok obetujeme adoráciu za našich chorých, budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých (i v sobotu večer).

Príprava na birmovku pokračuje v piatok 14. februára sv. omšou o 18:00 a stretnutím o 18:45.