Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 16.2.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 16.2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 17.2. 18:00  
Utorok, 18.2. 18:00  
Streda, 19.2. 7:00  
Štvrtok, 20.2. 18:00 + adorácia s príhovornou modlitbou
Piatok, 21.2. 18:00  
Sobota, 22.2. 14:00
18:30
Sobáš
Katedra sv. Petra, apoštola
Nedeľa, 23.2. 8:00, 10:00, 18:30 Agapé 11:00

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 17: r. Dolinayová, Masárcová, Mintálová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste obetovali 890,16 €. Za vaše dary úprimné Pán Boh odplať!

Príprava na birmovku pokračuje až piatok 6. marca po jarných prázdninách.

Príprava na PSP pokračuje až po jarných prázdninách 2. 3. a 4. marca.

Sviatosť manželstva v kostole Božieho milosrdenstva na Hájiku si vyslúžia   v sobotu 22. februára o 14:00 Juraj Molčík a Janka Butková z Predmiera.

Na budúcu nedeľu vás pozývame na agapé, stretnutie farského spoločenstva do pastoračného centra o 11:00.

Informácie z cirkevného života v Žiline nájdete vo výveske.