Novinky - oznamy

7. nedeľa cez rok, 23.2.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23.2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 24.2. 18:00  
Utorok, 25.2. 18:00  
Streda, 26.2. 17:00
18:30
Popolcová streda
Štvrtok, 27.2. 18:00  + adorácia s príhovornou modlitbou
Piatok, 28.2. 18:00  
Sobota, 29.2. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 1.3. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 18: r. Mažgútová, Jurovcová, Masná. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes o 11:00 je agapé - stretnutie farského spoločenstva, o 16:30 pozývame manželov na rodinné spoločenstvo do fary, o 19:30 bude krátke stretnutie animátorov birmovancov.

V týždni je Popolcová streda – začína sa pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst od 18. do 60. roku, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri sv. omšiach sa všetci poznačíme popolom na znak pokánia (17:00 a 18:30).

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v piatok 17:20 a v nedeľu 15:00.

Vo štvrtok: sv. omša, adorácia, spovede, rozhovory, kresťanský koučing od 17:30 do 20:30.

V sobotu o 12:30 privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

V sobotu o 8:00 budeme upratovať priestory pastoračného centra a fary. Prosíme o pomoc.

Budúcu nedeľu o 15:00 stretnutie členov ružencových spoločenstiev. O 16:00 stretnutie seniorov. Privítame pani Alenu Fialovú, budeme hovoriť o tréningu pamäte.

Informácie o akciách v Žiline vo výveske. Žiakom a študentom prajeme požehnané dni jarných prázdnin.