Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa, 1.3.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížova cesta + korunka
Pondelok, 2. 3. 18:00 PSP 18:45
Utorok, 3. 3. 18:00 PSP 18:45
Streda, 4. 3. 7:00 PSP 17:45
Štvrtok, 5. 3. 18:00  + adorácia s príhovornou modlitbou
Piatok, 6. 3. 18:00 Birmovanci, Prvý piatok v mesiaci
Sobota, 7. 3. 18:30 17:00 Predkrstná príprava
Nedeľa, 8. 3. 8:00, 10:00, 18:30 O 10:00 krsty

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a pastoračného centra. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 19: r. Kurejová, Bulková, Mičudová, Švábiková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes zbierka na Slovensku  pre potreby katolíckej charity. V mene charity, Pán Boh odplať za vaše milodary.

Dnes o 15:00 pozývame na modlitby členov ružencových spoločenstiev  a seniorov. Po krížovej ceste a Korunke k Božiemu milosrdenstvu privítame pani Alenu Fialovú, ktorá nás povzbudí ako si trénovať svoju pamäť.

Pondelok a utorok o 18:45 a v stredu o 17:45 budú mať stretnutie rodičia a deti, ktoré sa pripravujú na prijímanie eucharistie.

Vo štvrtok: sv. omša, adorácia, spovede, rozhovory, kresťanský koučing od 17:30 do 20:30.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás prijať Ježiša v eucharistii. Kto sa potrebuje vyspovedať, spovedáme denne 30 min. pred omšou, vo štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00.

V piatok bude modlitba krížovej cesty o 17:20.

V piatok pokračujeme v príprave na birmovku sv. omšou o 18:45 a následným stretnutím do 20:20.

V sobotu bude o 17:00 príprava na krst určená pre rodičov a krstných rodičov, v nedeľu na omši o 10:00 budú krsty