Novinky - oznamy

2. veľkonočná nedeľa, 19.4.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 19.4. 10:00 15:00 Korunka a ruženec
Pondelok, 20.4. 18:00 7:30 Ranné chvály a posvätné čítanie
Utorok, 21.4. 18:00 7:30 Ranné chvály a posvätné čítanie
Streda, 22.4. 18:00 7:30 Ranné chvály a posvätné čítanie
Štvrtok, 23.4. 18:00  + adorácia 7:30 Ranné chvály a posvätné čítanie
Piatok, 24.4. 18:00 za mládež 7:30 Ranné chvály a posvätné čítanie
Sobota, 25.4. 18:30  
Nedeľa, 26.4. 10:00 youtube kanál: Kostol Hájik

Dnešnú modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva vysielame naživo: youtube.com/KostolHajik

Nový deň môžete začať spolu s nami modlitbou breviára o 7:30. Prenášame ju naživo cez internet.

Vo sˇtvrtok po omsˇi bude adora´cia. U´mysly do prosieb posielajte na e-mail farnosti: hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199 alebo cez aplika´ciu messenger: Kostol Ha´jik

Počas pracovných dní sa možete vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu od 16:30 do 17:30. Alebo po dohovore na cˇi´slach: 0905 744199, 0948 433 170 dohodnúť si iný termín spovede, prípadne rozhovoru.

Kostol je denne otvorený od 8:00 do 17:30. Navštevujte ho jednotlivo (rodina môže i spolu), pri dodržaní nariadených podmienok: prekrytie tváre, dezinfekcia pri vchode, max. 10 ľudí vo vnútri, rozostup min. 2 metre.

Na stra´nke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii U´vod na´jdete:
Pri prameni zˇivej vody – http://www.tvoj-strom.info/katechezy/2velkonocnanedelarodinnabohosluzba
Vstal z mr´tvych – komenta´re k denny´m cˇi´taniam pri omsˇi
Liturgia rodiny – nedelˇna´ bohosluzˇba v rodine
Podˇme si cˇi´tatˇ – povzbudive´ pri´behy nielen pre zˇiakov

Kto chcete dostávať novinky z fary, prihláste sa na: hajik.farnost@gmail.com

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!