Novinky - oznamy

3. veľkonočná nedeľa, 26.4.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 26. 4. 10:00  
Pondelok, 27. 4. 18:00  
Utorok, 28. 4. 18:00  
Streda, 29. 4. 18:00 Sv. Kataríny Sienskej, patrónky Európy
Štvrtok, 30. 4. 18:00  + adorácia  
Piatok, 1. 5. 18:00  za mládež Sv. Jozefa, robotníka
Sobota, 2. 5. 18:30  
Nedeľa, 3. 5. 10:00 youtube kanál: Kostol Hájik

Nový pracovný deň môžete začať spolu s nami modlitbou breviára o 7:30. Prenášame ju naživo cez internet.

Vo sˇtvrtok po omsˇi bude adora´cia. U´mysly do prosieb posielajte na e-mail farnosti: hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199 alebo cez aplika´ciu messenger: Kostol Ha´jik

Počas pracovných dní sa možete vyspovedať a prijať Sviatosť oltárnu od 16:00 do 17:30. Alebo si telefonicky dohodnite iný termín: 0901 711 779.

Kostol je denne otvorený od 8:00 do 17:30. Navštevujte ho jednotlivo (rodina môže i spolu), pri dodržaní nariadených podmienok: prekrytie tváre, dezinfekcia pri vchode, max. 10 ľudí vo vnútri, rozostup min. 2 metre.

Na stra´nke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii U´vod na´jdete:
Pri prameni zˇivej vody – http://www.tvoj-strom.info/katechezy/2velkonocnanedelarodinnabohosluzba
Vstal z mr´tvych – komenta´re k denny´m cˇi´taniam pri omsˇi
Liturgia rodiny – nedelˇna´ bohosluzˇba v rodine
Podˇme si cˇi´tatˇ – povzbudive´ pri´behy nielen pre zˇiakov
Kto chcete dostávať novinky z fary, prihláste sa na: hajik.farnost@gmail.com

Manželský plánovací kalendár – téma: Ničitelia lásky – prednášku i pracovné listy nájdete od stredy na www. stránke farnosti i na youtube: KostolHajik

lovenská katolícka Charita Žilina nás pozýva zapojiť sa akcie „Pošli tašku“ - Povedz nám o osamelom seniorovi  v tvojom okolí a my mu pravidelne prinesieme tašku so základnými potravinami, hygienickými potrebami a nejakou drobnosťou, aby videl, že je tu niekto, komu na ňom záleží. Vytvorme seniorom zázemie, aby zvládli karanténu s úsmevom. Seniorom v núdzi, ktorí si chcú a vedia zaplatiť tašku pomoci (za nákup toho, čo potrebujú), radi zabezpečíme pomoc cez našich sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov. Tým, ktorí si nemôžu dovoliť viac, pomôžeme ZADARMO z našich aktuálnych zásob trvanlivých potravín.  charitaza.sk

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!