Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa, 17.5.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 17.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 18.5. 18:00  
Utorok, 19.5. 18:00 18:45 Bohoslužba pre „rodiny PSP“
Streda, 20.5. 7:00! 17:45 Bohoslužba pre „rodiny PSP“
Štvrtok, 21.5. 17:00
18:30  + adorácia
Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok, 22.5. 18:00  za mládež 19:00 Bohoslužba pre birmovacov
Sobota, 23.5. 18:30  
Nedeľa, 24.5. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za upratovanie kostola a v novom týždni prosíme skupinu č. 1: rodina Mičicová, Turianská, Hoferová, Kusá. Upratujeme po sv. omši v pondelok a v sobotu.

Kostol je otvorený denne od 8:00 do 18:30.

V kostole sa konajú verejné bohoslužby podľa rozpisu. Zároveň si denné sv. omše a nedeľnú o 10:00 môžete pozrieť na: youtube.com/KostolHajik

Vyspovedať sa môžete denne 30 minút pred sv. omšou.

 Vo štvrtok je slávnosť - Nanebovstúpenie Pána. Účasť na sv. omši zatiaľ nezaväzuje, ale srdečne vás pozývame na dve sv. omše: o 17:00 a o 18:30.

Vo štvrtok po omši o 18:30 bude adorácia. Úmysly do prosieb posielajte na e-mail farnosti: hajik.farnost@gmail.com, cez sms: 0948 433 170, 0905 744 199 alebo cez aplikáciu messenger: Kostol Hájik

Na stránke farnosti www.farnost-hajik.sk v sekcii Úvod nájdete novinky:
- Bohoslužby v rodine  - aby aj deti rozumeli, čo sa číta na omši,
a aj ďalšie materiály ako pomôcky pre váš duchovný rast, pre každú vekovú kategóriu niečo.

Rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie pozývame na rodinnú bohoslužbu v utorok o 18:45: 3.A + 3.B,  v stredu 3. C + deti, ktoré nechodia do hájickej školy.

Birmovancov pozývame na bohoslužbu pre birmovancov, v piatok o 19:00 v kostole.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!