Novinky - oznamy

Zoslanie Ducha Svätého, 31.5.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 31.5.

8:00, 10:00, 18:30

sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 1.6.

18:00

Svätodušný pondelok

Utorok, 2.6.

18:00

 

Streda, 3.6.

7:00!

Sv. Karola Lwangu a spoloč., mučeníkov

Štvrtok, 4.6.

18:00  + adorácia

Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

Piatok, 5.6.

18:00  za mládež

1. piatok v mesiaci

Sobota, 6.6.

16:00 sobáš
18:30

 

Nedeľa, 7.6.

8:00, 10:00, 18:30

Trojica – Te Deum za ochranu pred nákazou

Ďakujeme za upratovanie kostola a prípravu stretnutia snúbencov. V novom týždni prosíme skupinu č. 3: rodina Šarišská, Cibová, Cibová a Bullová. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:30 a v piatok o 20:00.

Verejné bohoslužby sa konajú podľa rozpisu. V kostole si sadajte najlepšie po rodinách. Podmienky: zdravie, primeraný odstup, rúško. Je čas začať navštevovať kostol. Nedeľnú bohoslužbu o 10:00 vysielame na: youtube.com/KostolHajik

Prvý piatok v mesiaci. Vyspovedať sa môžete denne 30 minut pred sv. omšou, v nedeľu aj cez omšu. Okrem toho vo štvrtok od 17:00 do 20:30 a v piatok od 16:00 do 18:00.

Vo sˇtvrtok bude adora´cia. U´mysly tak, ako ste zvyknutí.

Rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na PSP pozývame na stretnutie v utorok o 18:45: 3.A + 3.B, v stredu o 17:45: 3. C + deti, ktoré nechodia do hájickej školy.  Slávnosti PSP budú dve: 3.A + 3.B - 14. 6. o 11:00 a 3. C + deti, ktoré nechodia do hájickej školy - 21.6. o 11:00. Sv. omše v nedeľu 14. 6. a 21. 6 budú o 9:30, nie o 10:00.

Stretnutie birmovancov, v pondelok o 18:45 a v piatok o 18:45 v kostole. Birmovka bude v sobotu 20. 6. 2020 o 10:00.

Na budúcu nedeľu (Trojica) poďakujeme pri sv. omšiach za Božiu ochranu našej vlasti počas nákazy modlitbou a spevom Teba Bože, chválime.

Modlime sa za deti PSP i za snúbenov, zoberte si kartičku pri vchode.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!