Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice, 7.6.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 7.6. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 8.6. 18:00  
Utorok, 9.6. 18:00  
Streda, 10.6. 17:00! Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Štvrtok, 11.6. 18:00  + procesia Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 12.6. 18:00  
Sobota, 13.6. 15:30 sobáš
18:30
 
Nedeľa, 14.6. 8:00, 9:30, 18:30 11:00 Prvé sväté prijímanie

Ďakujeme za upratovanie kostola a prípravu stretnutia snúbencov. V novom týždni prosíme skupinu č. 4: rodina Michalková, Melová, Kubánková. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:30.

Verejné bohoslužby sa konajú podľa rozpisu. V kostole si sadajte, podľa možnosti, po rodinách. Podmienky: zdravie, odstup na šírku jedného človeka, resp. tzv. šachovnicové sedenie. Nedeľnú bohoslužbu o 9:30 vysielame na: youtube.com/KostolHajik.

Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omše budú v stredu o 17:00 s platnoťou za slávnosť a vo štvrtok len jedna o 18:00 a po nej naša spoločná procesia ku kaplnke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu s Kristom. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

Slávnosti PSP budú dve: 14. 6. o 11:00 a 21.6. o 11:00. Z tohto dôvodu sv. omše v nedeľu 14. 6. a 21. 6 budú o 9:30, nie o 10:00.

Stretnutie birmovancov, bude výnimočne v utorok o 18:45 a v piatok o 18:45 v pastoračnom centre. Birmovka bude v sobotu 20. 6. 2020 o 10:00.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!