Novinky - oznamy

11. nedeľa cez rok, 14.6.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 14. 6. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 15. 6. 18:00  
Utorok, 16. 6. 18:00  
Streda, 17. 6. 17:00!  
Štvrtok, 18. 6. 18:00  
Piatok, 19. 6. 18:00 Najsvätejšieho Srdca Ježišovoho
Sobota, 20. 6. 10:00 - Birmovka
18:30
Nepoškvrneného srdca Panny Márie
Nedeľa, 21. 6. 8:00, 9:30, 18:30 11:00 Prvé sväté prijímanie

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 5: rodina Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:30.

Ďakujeme ochotným farníkom za pomoc pri príprave sviatku Kristovho tela a krvi.

Verejné bohoslužby sa konajú podľa rozpisu. V kostole si môžete sadať a stáť už bez obmedzení. Podmienky: zdravie, rúško. Nedeľnú bohoslužbu o 9:30 vysielame na: youtube.com/KostolHajik.

Slávnosti PSP budú dve: dnes 14. 6. o 11:00 a 21.6. o 11:00. Z tohto dôvodu sv. omše v nedeľu 14. 6. a 21. 6. budú o 9:30, nie o 10:00.

V pondelok o 18:00 sa uskutoční stretnutie rodičov a birmovných rodičov birmovancov (pre tých, ktorí sa nachádzajú v blízkosti Žiliny:)). Vo štvrtok o 18:00 bude generálka birmovky. Birmovka bude v sobotu 20. 6. 2020 o 10:00.

V stredu bude sv. omša výnimočne o 17:00!

Počas celého týždňa pozývame rodiny prvoprijímajúcich i birmovancov na spoveď. Spovedáme denne už od 17:00

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!