Novinky - oznamy

13. nedeľa cez rok, 28.6.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28.6. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 29.6. 17:00, 18:30  
Utorok, 30.6. 18:00  
Streda, 1.7. 7:00  
Štvrtok, 2.7. 18:00 + adorácia Návšteva Panny Márie, spovedanie do 20:30
Piatok, 3.7. 18:00 Sv. Tomáša, apoštola
Sobota, 4.7. 18:30  
Nedeľa, 5.7. 8:00, 10:00, 18:30 Sv. Cyrila a Metoda, sl. vierozvestov
sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 7: rodina Káčerová, Svrčková. Upratujeme po sv. omši        v pondelok o 19:30 a v piatok 19:15.

V pondelok je prikázaný sviatok Sv. apoštolov Petra a Pavla. Pri sv. omšiach poďakujeme za Božiu pomoc počas školského roka. Pozývame na sv. omše najmä žiakov, študentov i učiteľky a učiteľov.

Prázdninové pondelky pozývame rodičov a deti na omšu a následné stretnutie    v pc. Posedenie, občerstvenie, hry, rozhovory…

Žiakov a otcov pozývame na zálesácku noc na zrube. Pp. každý týždeň v stredu ráno odjazd, vo štvrok popoludní príjazd. Viac info – p. farár.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od 16:00 do 19:00. Začnime prázdniny svätou spoveďou a prijatím Ježiša v eucharistii.

V piatok pozývame birmovancov na sv. omšu poďakovať za birmovku. Po omši stretnutia v pastoračnom centre.

V nedeľu oslavujeme sv. Cyrila a Metoda našich sl. vierozvestov.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!