Novinky - oznamy

Sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5.7. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 6.7. 18:00 Sv. Márie Goretti
Utorok, 7.7. 18:00  
Streda, 8.7. 7:00  
Štvrtok, 9.7. 18:00 + adorácia spovedanie do 20:30
Piatok, 10.7. 18:00  
Sobota, 11.7. 18:30 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Nedeľa, 12.7. 8:00, 10:00, 18:30 Sv. Cyrila a Metoda, sl. vierozvestov
sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 8: rodina Mártonová, Papajová, Šmihovská.  Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:00 a v piatok 19:00.

V pondelok pozývame rodičov a deti na tzv. sv. omšu za účasti detí. Povzbudíme sa príkladom sv. Márie Goretti.  Následné stretnutie v pc.

Záujemci o prežitie v zálesackom zrube (otcovia a synovia) zo stredy na štvrtok, informujte sa u p.f.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretnutie a hry v pc.

Splav Malého Dunaja na kánoe bude netradične 1. septembra. Prihlasovanie        a ďalšie informácie ponúkneme na budúcu nedeľu.

Fotografie a PSP a birmovku sú k dispozícii. Link na stiahnutie poskytneme cez email a SMS. Ak vám odkaz nepríde do večera, zavolajte na farské číslo.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!