Novinky - oznamy

15. nedeľa cez rok, 12.7.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 12.7. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 13.7. 18:00  
Utorok, 14.7. 18:00  
Streda, 15.7. 7:00 Sv. Bonaventúru
Štvrtok, 16.7. 18:00 + adorácia spovedanie do 20:30
Piatok, 17.7. 18:00 Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota, 18.7. 18:30  
Nedeľa, 19.7. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 9: rodina Bugáňová, Kopčová, Huljaková, Kánová. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:00 a v piatok 19:00.

V pondelok pozývame rodičov a deti na tzv. sv. omšu za účasti detí. Následné stretnutie v pc, občerstvenie, hry.

Záujemci o prežitie v zálesackom zrube (otcovia a synovia) zo stredy na štvrtok, informujte sa u p.f.

Vo štvrtok bude adorácia. Od 17:30 do 19:00 sa spovedá a záujemcom o dlhšiu spoveď alebo rozhovor doporučujeme prísť až od 19:00. Ďakujeme.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretnutko, občerstvenie, modlitba v pc.

Priaznivcov pri´rody a farského spolocˇenstva pozy´vame na splav Male´ho Dunaja - 1. 9. 2020 (utorok – sˇta´tny sviatok). Plavia sa dvojcˇlenne´ a trojcˇlenne´ posa´dky na lodiach typu kanoe. Plavi´me sa v pri´pade dobre´ho pocˇasia.
Cena za požičanie dvoj- alebo troj-miestneho člna 17 € + cestovné cca 10 € za osobu.  Dieťa ako tretia osoba v člne, za čln neplatí. Prihlasujte sa zápisom do zoznamu vzadu na stolíku alebo na cˇi´sle 0905 744 199.

Vzhľadom na situáciu s „Korona vírusom“ mimo Slovenska, doporučujeme po návrate zo zahraničia prísť do kostola až po cca. 5 dňoch bez príznakov choroby. Ďakujem za opatrnosť.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!