Novinky - oznamy

17. nedeľa cez rok, 26.7.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 26. 7.

8:00, 9:30, 18:30

sv. omša o 18:30: youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 27. 7.

18:00

 

Utorok, 28. 7.

18:00

 

Streda, 29. 7.

7:00

 

Štvrtok, 30. 7.

18:00 + adorácia

Spoveď do 20:30

Piatok, 31. 7.

18:00

 

Sobota, 1. 8.

18:30

 

Nedeľa, 2. 8.

8:00, 10:00, 18:30

sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Na kostol ste prispeli 590 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 11: rodina  Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:00 a v piatok 19:00.

V pondelok pozývame rodičov a deti na tzv. sv. omšu za účasti detí. Následné stretnutie v pc, občerstvenie, hry.

Vo štvrtok bude adorácia. Od 17:30 do 19:00 sa spovedá a záujemcom o dlhšiu spoveď alebo rozhovor doporučujeme prísť až od 19:00. Ďakujeme.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, modlitba, atď.

Na budúcu nedeľu slávi pán kaplán Lovro Volf prvú sv.omšu vo svojm rodisku. Sprevádzajme ho modlitbami.

V stredu čistíme textilné časti lavíc v kostole a umývame okná. Prosíme o pomoc. Zapíšte sa do tabuľky.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!