Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 30.8.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 31. 8. 18:00  
Utorok, 1. 9. 18:00  
Streda, 2. 9. 7:00  
Štvrtok, 3. 9. 18:00 Sv. Gregora Veľkého, pápeža + adorácia
Piatok, 4. 9. 18:00 Prvý piatok v mesiaci
Sobota, 5. 9. 15:00 sobáš
18:30
Sv. Matky Terezy z Kalkaty
Nedeľa, 6. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 16: r. Hradská  a Gazdíková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo štvrtok o 18:00 bude sv. omša obetovaná za učiteľov a vychovávateľov.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia s modlitbou príhovoru.

V piatok bude prvý piatok v mesiaci. Začnime školský rok dobrou sv. poveďou a prijatím Ježiša v Eucharistii. Spovedáme min. 30 min. pred každou omšou vo štvrtok do 20:30, v piatok od 16:00 do 19:00.

Sviatosť manželstva v sobotu 5. 9. 2020 o 15:00 vo farskom kostole chcú prijať Tibor Krútil z Dolného Hričova  a Katarína Matúšová z Hájika.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva.

Stretnutia v pastoračnom centre:
Átrium dobrého Pastiera: budúci pondelok (7.9.) a v stredu (9.9.) o 16:30.
Modlitby matiek: jedna skupina v stredu od 19:30 v kostole, iná skupina vo štvrtok od 20:45 v kostole, modlitby otcov:  vo štvrtok od 20:30 v kostole.
Stretnutie žiakov pri hre býva v pondelok a v piatok po večernej sv. omši.

Na budúcu nedeľu budeme pri všetkých omšiach prosiť o požehnanie do nového školského roku. Sme pozvaní odovzdávať vieru povzbudením, príkladom i modlitbou. Vyprosujme Ducha Svätého hneď na začiatku tohoto školského roku, aby mladí ľudia dali odpoveď na Božie volanie. V tom bude prejav našej milosrdnej lásky.

Modlitba na tieto dni:
Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný, ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet ako lekára duší a tiel, pohliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie v mnohých oblastiach Európy a sveta obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu, osloboď nás od choroby a strachu, uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných, daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom, posilňuj a odmeň našich lekárov, sestry a dobrovoľníkov, daj večný život zomrelým.
Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, ale vysloboď nás od každého zla.
O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!