Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok, 13.9.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 14. 8. 18:00 Povýšenie Svätého kríža
Utorok, 15. 9. 8:00, 10:00, 18:30 Sedembolestnej Panny Márie
Streda, 16. 9. 7:00 Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov
Štvrtok, 17. 9. 18:00 + adorácia  
Piatok, 18. 9. 18:00  
Sobota, 19. 9. 15:00 sobáš
18:30
 
Nedeľa, 20. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Dnes je na celom Slovensku zberka na Boží hrob. Svoj milodar môžete vložiť do pokladničky pri východe. Pán Boh odplať. Zbierka na kostol v auguste 785€.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 18: r. mažgutová, Jurovcová, Masná. Upratujeme v pondelok a v piatok.

V utorok budú sv. omše ako v nedeľu: 8:00, 10:00, 18:30, je prikázaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia s modlitbou príhovoru + spovedanie min. do 20:30.

Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 19. 9. 2020 o 15:00 v našom farskom kostole: Tomáš Minárik z Bytče a Martina Rendeková zo Žiliny.

Stretnutia v pastoračnom centre:
Átrium Dobrého Pastiera: pondelok (3-6 rokov) a v stredu (6-9 rokov) o 16:30.

V pondelok pozývame na sv. omšu žiakov. Stretnutie žiakov pri hre býva v pondelok a v piatok stretnutie mládeže.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Covid- 19: Rúško - odstup – dezinfekcia.