Novinky - oznamy

26. nedeľa cez rok, 27.9.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 28. 8. 18:00 Sv. Václava, mučeníka
Utorok, 29. 9. 18:00 Sv. Michal, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Streda, 30. 9. 7:00 Sv. Hieronyma, učiteľa Cirkvi
Štvrtok, 1. 10. 18:00 + adorácia Sv. Terézie z Lisieux
Piatok, 2. 10. 18:00 Sv. Anjelov strážcov
Sobota, 3. 10. 18:30 Fatimská sobota
Nedeľa, 4. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Zbierka na seminár: 498 €. Pán Boh odplať.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 19: r. Kurejová, Bulková, Mičudová, Švábiková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes pozývame manželov na rodinné stretko do fary o 16:30.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia s modlitbou príhovoru + spovedanie do 20:30.

Átrium Dobrého Pastiera v pc: pondelok (3-6 rokov) a v stredu (6-9 rokov) o 16:30.

V pondelok pozývame na sv. omšu žiakov. Stretnutie žiakov pri hre býva v pondelok a v piatok stretnutie mládeže.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Spovedanie chorých podľa dohody. Spovedanie pred prvým piatkom: v pondelok a utorok od 17:00, v piatok od 16:00. Vo štvrtok spovedá len jeden kňaz.

V októbri vás pozývame na rodinnú, či súkromnú mmodlitbu pred ikonou ticha. Na ikone si Panna Mária  kladie ukazovák na ústa a vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných neohovaráli a každému prejavovali citlivosť a lásku. V októbri nás chce Mária viesť k dvanástim čnostiam ticha. Ikonu si môžete vziať zo stolíka za lavicami spolu s príslišnou modlitbou Cena: 50 centov (môžete vložiť do pokladničky pri vchode).

Diakonská vysviacka. Vo štvrtok bude náš farník Jakub Melo vysvätený za diakona v kostole sv. Ignáca v Ríme. Sprevádzajme ho svojim modlitbami.

    V sobotu 3. 10. bude v Rajeckej Lesnej ukončenie tohtoročných fatimských sobôt. Spoločný program začne o 17:00 hodine vo vonkajšom areáli chrámu.

    Prebieha týždeň kresťanskej kultúry. Program nájdete vo výveske.

    Na budúci týždeň bude na Slovensku zbierka tzv. Halier sv. Petra, na dobročinné diela pápeža.