Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 4.10.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4.10. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 5.10. 18:00 + 18:05 Sv. Faustíny Kowalskej
Utorok, 6.10. 18:00 + 18:05 Sv. Bruna
Streda, 7.10. 7:00 Ružencovej Panny Márie
Štvrtok, 8.10. 18:00 + 18:05  
Piatok, 9.10. 18:00 + 18:05  
Sobota, 10.10. 18:30 + 18:05 „nedeľná“
Nedeľa, 11.10. 8:00 + 8:05, 10:00 + 10:05, 11:30 + 11:35, 18:30 + 18:35 Kto chce prežiť sv. omšu v kostole, nech príde v časovom predstihu.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. Od dnešnej nedele prosíme  rodiny: Čižmáriková, Veselovská, Kostíková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia s modlitbou príhovoru + spovedanie do 20:30.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

V októbri vás pozývame na rodinnú, či súkromnú mmodlitbu pred ikonou ticha. Na ikone si Panna Mária kladie ukazovák na ústa a vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných neohovaráli a každému prejavovali citlivosť a lásku. V októbri nás chce Mária viesť k dvanástim čnostiam ticha.

Diakonská vysviacka. Vo štvrtok 1. 10. v kostole sv. Ignáca v Ríme bol náš farník Jakub Melo vysvätený za diakona. Diakonskú službu bude vykonávať vo farnosti Solinky. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami.

Vo všetkých kostoloch na Slovensku je zbierka tzv. Halier sv. Petra, na dobročinné diela pápeža. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Svätá spoveď: denne – 60 min. pred každou sv. omšou.

Stretnutie rodičov, detí a kňazov v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie nebude.

Oznam pre členov spolku sv. Vojtecha: Podielové knihy a kalendáre sa budú odovzdávať v  nedeľu 11. 10. a 18. 10. po svätých omšiachi o 8:00 a o 10:00 v kostole u pani Michálkovej. Členský poplatok za na-sledujúci rok je 8 €.
Radi privítame aj nových členov. Prihlasujte sa u pani Michálkovej alebo na stránke www.ssv.sk.

Od 1. 10. môže byť v kostole na sv. omši maximálne 50 ľudí. Sv. omše budú slúžené v obvyklých časoch. Ak sa v kostole naplní počet 50 ľudí, kostol sa uzavrie a ostaní budú pozvaní do "starej kaplnky", kde začne sv. omša o 5 minút neskôr. V nedeľu pridávame dve sv. omše: 11:30 kostol a 11:35 kaplnka.

Podmienky: zdravotný stav bez respiračných chôrob, pri vstupe do kostola si dezinfikovať  ruky,
tzv. šachovnicové sedenie (pred sebou a vedľa seba odstup jeden meter - neplatí pre členov rodiny), prekryté ústa a nos rúškom, prijímanie počas sv. omše na ruku.

Sv. omše prenášame i cez youtube kanál: youtube.com/KostolHajik