Novinky - oznamy

29. nedeľa cez rok, 18.10.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 18. 10. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 19. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 20. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Streda, 21. 10. 7:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 22. 10. 18:00 bez verejnosti + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 23. 10. 18:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 24. 10. 18:30 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 25. 10. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. Od dnešnej nedele prosíme upratovať skupinu č. 0, rodiny: Volfová, Kutišová a Poláčková.

NA SV. OMSˇI SA MO^ZˇE ZU´CˇASTNITˇ RODINA, KTOREJ U´MYSEL BUDE V TEN DENˇ SLU´ZˇENY´. POCˇET CˇLENOV RODINY (MAX. 5) SA UPRESNI´ TELEFONICKY NA CˇI´SLE: 0901 711779.

Spovedatˇ sa: denne od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v nedelˇu od 8:00 do 10:00.

Priji´matˇ sva¨te´ priji´manie: individua´lne denne od 16:30 do 18:00, v nedelˇu od 8:00 do 10:00.

Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke  www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Podporiť misie môžete i kúpou čokoládky  „Sladká pomoc“, ktoré sa nachádzajú vzadu na stolíku. Príspevok: 50c

Sv. omše prenášame i cez youtube kanál: youtube.com/KostolHajik