Novinky - oznamy

Všetkých svätých, 1.11.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1. 11. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 2. 11. 18:00 bez verejnosti - Dušičky

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 3. 11. 18:00 bez verejnosti - žiacka

youtube.com/KostolHajik

Streda, 4. 11. 7:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 5. 11. 18:00 bez verejnosti + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 6. 11. 18:00 bez verejnosti za mládež

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 7. 11. 18:30 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 8. 11. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

V nedeľu 1. 11. platí ešte zákaz vychádzania. Sv. spoveď a individuálne sv. prijímanie od 4:00 do 4:45.

NA SV. OMSˇI SA MO^ZˇE ZU´CˇASTNITˇ RODINA, KTOREJ U´MYSEL BUDE   V TEN DENˇ SLU´ZˇENY´. POCˇET CˇLENOV RODINY (MAX. 5) SA UPRESNI´ TELEFONICKY NA CˇI´SLE: 0901 711779.

Spovedatˇ sa: denne od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v nedelˇu   8. 11. od 8:00 do 10:00.  V pondelok na Dušičky spovedáme už od 15:00!!!

Priji´matˇ sva¨te´ priji´manie: individua´lne denne od 16:30 do 18:00, v nedelˇu 8. 11.  od 8:00 do 10:00.

Od Apoštolskej penitenciárie z Ríma sme na tento rok dostali usmernenie a dovolenie, že úplné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz kvôli pandémii Covid-19 možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a ísť na cintorín, môžu získať odpustky na diaľku. Nech sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred krížom alebo obrazom Matky Božej sa pomodlia modlitby za zosnulých.

V utorok prosíme o pomoc pri upratovaní kostola od 18:45 do 19:45. Prihláste sa cez SMS alebo email. 

Sv. omše prenášame i cez youtube kanál: youtube.com/KostolHajik