Novinky - oznamy

32. nedeľa cez rok, 8.11.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8. 11. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 9. 11. 18:00 Výročie posviacky Lateránskej b.

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 10. 11. 18:00 Sv. Leva Veľkého - žiacka

youtube.com/KostolHajik

Streda, 11. 11. 7:00 Sv. Martina z Tours, bikupa

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 12. 11. 18:00 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 13. 11. 18:00 bez verejnosti za mládež

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 14. 11. 18:30 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 15. 11. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

NA SV. OMSˇI SA MO^ZˇE ZU´CˇASTNITˇ RODINA, KTOREJ U´MYSEL BUDE  V TEN DENˇ SLU´ZˇENY´. POCˇET CˇLENOV RODINY (MAX. 3) SA UPRESNI´ TELEFONICKY NA CˇI´SLE: 0901 711779.

V pondelok prosíme o pomoc pri upratovaní kostola od 18:45 do 19:45. Prihláste sa cez SMS alebo email. 

Kostol otvorený denne od 8:00 do 18:00  k osobnej modlitbe.
Spovedatˇ sa: denne od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v nedelˇu   8. 11. od 8:00 do 10:00.
Priji´matˇ sva¨te´ priji´manie: individua´lne denne od 16:30 do 18:00, v nedelˇu 8. 11.  od 8:00 do 10:00.

Úplné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz kvôli pandémii Covid-19 možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a ísť na cintorín, môžu získať odpustky na diaľku. Nech sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred krížom alebo obrazom Matky Božej sa pomodlia modlitby za zosnulých.

Sv. omše prenášame i cez youtube kanál: youtube.com/KostolHajik