Novinky - oznamy

33. nedeľa cez rok, 15.11.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 15. 11. 10:00 bez verejnosti

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 16. 11. 18:00 verejná omša

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 17. 11. 18:00 žiacka - Sv. Alžbety Uhorskej

youtube.com/KostolHajik

Streda, 18. 11. 7:00

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 19. 11. 18:00  + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 20. 11. 18:00  – za mládež

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 21. 11. 18:30 – Obetovanie Panny Márie

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 22. 11. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 Krista Kráľa

youtube.com/KostolHajik

Od pondelka 16. 11. 2020 vás pozývame na verejné bohoslužby do kostola v maximálnom počte 250 sediacich účastníkov (šachovnicové sedenia) za obvyklých podmienok: zdravie, rúško, odstup, dezinfekcia.

Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí okrem bohoslužieb.

V pondelok prosíme o pomoc pri upratovaní kostola od 18:45 do 19:45. Prihláste sa cez SMS alebo email. 

Kostol otvorený denne od 8:00 do 18:00  k osobnej modlitbe.

Spovedˇ alebo rozhovor (max. 15 min.): od pondelka do soboty od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v stredu 6:30 - 7:00, v nedelˇu 30 minu´t pred sv. omsˇou. 

Administrati´vne veci si môžete vybaviť  v rovnakom cˇase ako spovedˇ.

Úplné odpustky, ktoré veriaci môžu obvykle získavať v prvých novembrových dňoch a obetovať ich za duše v očistci, bude teraz možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a ísť na cintorín, môžu získať odpustky na diaľku. Nech sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu, s úmyslom splniť zvyčajné podmienky – len čo to bude možné – (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred krížom alebo obrazom Matky Božej sa pomodlia modlitby za zosnulých.

Počas celého novembra môžete do kostola ku oltáru priniesť fotografiu (obrázok) svojho obľúbeného svätého alebo fotografiu vášho zomrelého príbuzného. Urobíme si okolo oltára „Naše spoločenstvo svätých“ (Kňazi).

Sviečka za nenarodené deti (1€) - podpora prolife organizácií.